Protipožiarna ochrana - PO - Bezpečnostný technik, požiarny technik - Služby BOZP, BOZP, PO, CO

BOZP, PO, CO
Tel.: 0948 344 841
Title
Prejsť na obsah
Požiarna ochrana
Ochrana pred požiarmi (OPP) je neoddeliteľnou súčasťou ochrany majetku a zdravia každého pracovného prostredia. Poskytujeme služby v oblasti požiarnej ochrany s dhoročnými skúsenosťami. Tieto služby Vám ponúkame v bezkonkurenčnej kvalite a za partnerské ceny.


Poskytneme:
  • Školenie ochrany pred požiarmi (vstupné a opakované školenia OPP),
  • Školenie protipožiarnych hliadok
  • Školenie ochrany pred požiarmi - mimopracovný čas
  • Preventívne protipožiarne prehliadky
  • Audity OPP (hĺbkové kontroly stavu OPP s odporúčaniami)
  • Vypracovanie dokumentácie OPP ( požiarna identifikačná karta, požiarne evakuačné plány, požiarne poplachové smernice, požiarne poriadky, požiarna kniha)
  • Poradenská a konzultačná činnosť OPP
  • Cvičný požiarny poplach - organizovanie, vyhodnotenie
  • Požiarna ochrana pre bytové domy
  • A iné.
Kontakt:
Tel.: 0948 344 841
E-mail: sluzby@sluzbybozp.sk
Návrat na obsah