Cenník - BOZP, PO, CO - Bezpečnostný technik, požiarny technik - Služby BOZP, BOZP, PO, CO

BOZP, PO, CO
Tel.: 0948 344 841
Title
Prejsť na obsah
Cenník služieb Autorizovaného bezpečnostného technika
(vrátane stálej pohotovosti bezpečnostného technika)
Počet zamestnancov organizácie
€/mesiac
do 5 zamestnancov
10,- €
od 6 – 10 zamestnancov15,- €
od 11 – 20 zamestnancov20,- €
od 21 – 35 zamestnancov25,- €
od 36 – 50 zamestnancov40,- €
od 50 zamestnancovdohodou
Dokumentácia BOZP (základný balík) jednorázový poplatok110,- €
Kontrola dokumentácie BOZP a jej aktualizácia70,- €
  Cenník služieb technika požiarnej ochrany
Počet zamestnancov organizácie
    €/mesiac
do 5 zamestnancov
15,- €
od 6 – 10 zamestnancov20,- €
od 11 – 20 zamestnancov25,- €
od 21 – 35 zamestnancov30,- €
od 36 – 50 zamestnancov50,- €
od 50 zamestnancovdohodou
Dokumentácia PO (základný balík) jednorázový poplatok
140,- €
Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 20%
Cenník služieb technika civilnej ochrany
Počet zamestnancov organizácie
€/mesiac
do 5 zamestnancov
5,- €
od 6 – 10 zamestnancov10,- €
od 11 – 20 zamestnancov25,- €
od 21 – 35 zamestnancov20,- €
od 36 – 50 zamestnancov25,- €
od 50 zamestnancovdohodou
Cenník služieb Koordinátora na stavenisku
Počet zamestnancov organizácie
€/mesiac
do 5 zamestnancov
50,- €
od 6 – 10 zamestnancov90,- €
od 11 – 20 zamestnancov125,- €
nad 100 zamestnancov
dohodou
Cenník za školenia BOZP, PO, CO
(cenník neplatí pri paušálne dohodnutej cene – v prípade dohodnutého paušálu sú tieto poplatky už v ňom zahrnuté)
Druh školenia
1 – 3 zamestnanci
  €/zamestnanec
viac ako 3 zamestnanci
  €/zamestnanec
Periodicita
Vstupné školenia zamestnancov z BOZP15,- €
10,- €

Opakované školenia zamestnancov z BOZP
15,- €
10,- €
1 x za 24 mesiacov
Vedúci zamestnanci z BOZP
15,- €
10,- €
1 x za 24 mesiacov
Zástupcovia zamestnancov z BOZP
15,- €
10,- €
1 x za 24 mesiacov
Vstupné školenie zamestnancov z OPP
10,- €
10,- €

Opakované školenie zamestnancov z OPP
10,- €
10,- €
1 x za 24 mesiacov
Vedúci zamestnanci z OPP
10,- €
10,- €
1 x za 24 mesiacov
Vodiči motorových vozidiel (všeobecné školenie vodičov – referentských vozidiel)
20,- €
15,- €
1 x za 24 mesiacov
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (základné)
40,- €
30,- €

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (opakované)
20,- €
15,- €
1 x za 24 mesiacov
  


Vodiči vysokozdvižných vozíkov (základný kurz)
120,- €
100,- €

Vodiči vysokozdvižných vozíkov (rozširovací kurz)
80,- €
70,- €

Vodiči vysokozdvižných vozíkov (opakovaný kurz)
30,- €
20,- €
1 x za 24 mesiacov
Iné školenia
  dohodou   dohodou
Príplatky za dopravu pri objednaní jednorázových aktivít
(školenie, spracovane dokumentácie a pod.)
príplatok sa neplatí pri paušálne dohodnutej cene
Okres Martin, Žilina
bez poplatku
do 300 km vrátane spiatočnej cesty
0,30 € za každý začatý km
300 – 500 km vrátane spiatočnej cesty
0,20 € za každý začatý km
nad 500 km vrátane spiatočnej cesty
0,10 € za každý začatý km
Uvedené ceny sú bez DPH.
Uvedené ceny sú orientačné – môžu byť upravené vzhľadom na konkrétne podmienky odberateľa, napr. pracovné podmienky, počet pracovísk, druh činností.
Kontakt:
Tel.: 0948 344 841
E-mail: sluzby@sluzbybozp.sk
Návrat na obsah