Civilná ochrana - CO - Bezpečnostný technik, požiarny technik - Služby BOZP, BOZP, PO, CO

BOZP, PO, CO
Tel.: 0948 344 841
Title
Prejsť na obsah
Civilná ochrana
Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU). Poslaním civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach (MU) a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS).

V súvislosti so zabezpečovaním civilnej ochrany Vám ponúkame vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.
 
Kontakt:
Tel.: 0948 344 841
E-mail: sluzby@sluzbybozp.sk
Návrat na obsah