Bezpečnostný technik Martin, Žilina, Požiarny technik Martin, Žilina, BOZP, PO, CO, Martin, Žilina - Bezpečnostný technik, požiarny technik - Služby BOZP, BOZP, PO, CO

BOZP, PO, CO
Tel.: 0948 344 841
Title
Prejsť na obsah
BOZP

bezpečnostnotechnickú službu
výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP
povinnú dokumentáciu BOZP
koordináciu bezpečnosti na stavenisku
poradenstvo a zabezpečenie OOPP
PO

služby technika PO
školenia v oblasti PO
povinnú dokumentáciu PO
kontroly požiarnych zariadení
CO


školenia osôb z CO
poradenstvo pri zabezpečovaní COProfesionálne poradenstvo pri šetrení pracovných úrazov.
Teraz aj - školenia inštruktorov praktického vyučovania pre systém
duálneho vzdelávania.

NERISKUJTE! Kontaktujte nás na tel.: 0948 344 841
Kontakt:
Tel.: 0948 344 841
E-mail: sluzby@sluzbybozp.sk
Návrat na obsah